Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 33/2023 od 20.09.2023.)


  • Odluka o trećoj izmeni i dopuni Budžeta grada Zaječara za 2023. godinu
  • Izveštaj o izvršenju budžeta za period 01.01.2023. do 30.06.2023. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex