Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 32/2021 od 28.05.2021.)


 • Rešenje o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zaječara
 • Rešenje o izboru predsednika Skupštine grada Zaječara
 • Rešenje o postavljenju sekretara Skupštine grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku funkcije predsednika Skupštine grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku funkcije sekretara Skupštine grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika predsednika Skupštine grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata Gradonačelnika grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata zamenice Gradonačelnika grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Skupštine grada Zaječara
 • Rešenje o postavljenju zamenika sekretara Skupštine grada Zaječara
 • Rešenje o izboru Gradonačelnika grada Zaječara
 • Rešenje o izboru zamenika Gradonačelnika grada Zaječara
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o izboru člana Gradskog veća grada Zaječara
 • Rešenje o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex