Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 31 od 18.07.2018.)


  • ODLUKA O BUDŽETU GRADA ZAJEČARA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 45/2017, 19/2018, 24/2018 i 32/2018)
  • ZAKLJUČAK O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ODBRANE OD POPLAVA VODA II REDA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 31/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex