Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 3/2024 od 12.02.2024.)


  • Rešenje o utvrđivanju cene taksi prevoza na teritoriji grada Zaječara
  • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Zaječara za 2023. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o davanju nepokretnosti u javnoj svojini grada Zaječara na korišćenje
  • Rešenje o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije razvoja socijalne politike Grada Zaječara
  • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex