Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 28/2021 od 23.04.2021.)


  • Rešenje o odobravanju neraspoređenih sredstava iz Godišnjeg programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2021. godini
  • Zaključak o davanju u zakup drvenih kućica za robnu pijacu na platou javne garaže u Zaječaru, u ul. Bulevar Dr. Zorana Đinđića, na kp. br. 8931/11 KO Zaječar, u postupku usmenog javnog nadmetanja putem javnog oglašavanja
  • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex