Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 26 od 25.10.2019.)


 • Odluka o potvrđivanju mandata odborniku Skupštine grada Zaječara
 • Odluka o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2019. godinu, sa Izmenom kadrovskog plana za 2019. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara
 • Odluka o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije, za izgradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom i pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada
 • Odluka o davanju saglasnosti na Predlog Sporazuma o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom između gradova Zaječara i Bora i opština Majdanpek, Negotin, Knjaževac, Kladovo i Boljevac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka Javno komunalno - stambenog preduzeća "Zaječar" za 2018. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalno - stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalno - stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan zimskog održavanja ulica i puteva na teritoriji Grada Zaječara 2019/2020. godine Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor "Urbanizam i izgradnja" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na drugu izmenu Programa poslovanja Javno komunalnog preduzeća "Timok - održavanje" Zaječar za 2019. godinu
 • Rešenje o ispravci Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada PU "Đulići" za period septembar 2018. - avgust 2019. godine
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada PU "Đulići" za period septembar 2019. avgust 2020. godine
 • Program za sprovođenje mera za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara za 2020. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko trgovinske škole u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Velikom Izvoru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole "Stevan Mokranjac" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" u Salašu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" u Salašu
 • Rešenje o obrazovanju Lokalnog saveta roditelja
 • Rešenje o prestanku funkcije zamenika člana Gradske izborne komisije grada Zaječara
 • Plan detaljne regulacije privredne zone "Zapad"
 • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex