Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 24 od 19.05.2020.)


  • Zaključak sa instrukcijama za organizovanje javnog prevoza na teritoriji grada Zaječara
  • Zaključak sa instrukcijama za rad zelenih pijaca na teritoriji grada Zaječara
  • Zaključak o radu ustanova kulture na teritoriji grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex