Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 23/2022 od 22.06.2022.)


 • Odluka o javnim priznanjima Grada Zaječara
 • Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za uređenje Spomen park šume "Kraljevica" u Zaječaru
 • Odluka o pristupanju izradi Plana Detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane na teritoriji KO Brusnik
 • Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Zaječara i opština Knjaževac, Sokobanja i Boljevac
 • Odluka o pristupanju izradi Strategije za mlade grada Zaječara
 • Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Zaječara za period 2023-2025. godine
 • Odluka o pristupanju izradi Plana javnog zdravlja grada Zaječara za period 2023-2029. godine
 • Odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama na teritoriji grada Zaječara
 • Odluka o otpisu potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda grada Zaječara subjektu privatizacije "Društvo za održavanje zgrada" d.o.o. Beograd
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o subvencionisanju gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar na cenovnik o korišćenju javnih parkirališta i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila na teritoriji grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar na cenovnik na redovnom održavanju ulica i puteva
 • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru za 2021. godinu
 • Rešenje o usvajanju finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru za 2021. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i program rada za 2022. godinu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2022. godinu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru
 • Odluka o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2022. godinu Matične biblioteke "Svetozar Marković" Zaječar
 • Rešenje o prestanku članstva u Upravnom i Nadzornom odboru Fondacije "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju člana Nadzornog odbora Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine -Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju člana Upravnog odbora Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine -Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o traženju prethodne saglasnosti Skupštine grada Zaječara za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Ekonomsko trgovinske škole u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Gimnazije u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ljuba Nešić" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Desanka Maksimović" u Zaječaru
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Ljubica Radosavljević Nada" u Zaječaru
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Đura Jakšić" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Jeremija Ilić Jegor" u Rgotini
 • Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vladislav Petković Dis" u Grljanu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Dositej Obradović" u Vražogrncu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "15. maj" u Malom Jasenovcu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Jovan Jovanović Zmaj" u Salašu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Jelena Majstorović" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole za muzičko obrazovanje "Stevan Mokranjac" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Hajduk Veljko" u Zaječaru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex