Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 23/2021 od 29.03.2021.)


  • Poseban zapisnik o radu Gradske izborne komisije grada Zaječara na utvrđivanju i objavljivanju rezultata izbora za odbornike Skupštine grada Zaječara sa izbora održanih 28. marta 2021. godine
  • Poseban zapisnik o radu Gradske izborne komisije grada Zaječara o utvrđivanju broja i raspodele odborničkih mandata za odbornike Skupštine grada Zaječara posle izbora održanih 28. marta 2021. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex