Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 22 od 18.09.2019.)


 • Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju stanice za snabdevanje gorivom "Zaječar 1"
 • Odluka o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Zaječara, putem razmene neposrednom pogodbom
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o mesnim zajednicama
 • Odluka o izmenama Odluke o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti
 • Odluka o konverziji potraživanja grada Zaječara u udeo Grada Zaječara u kapitalu privrednog društva "Simpo" a.d. Vranje
 • Odluka o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru za 2019. godinu
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg finansijskog izveštaja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka JKP "Vodovod" Zaječar za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća "Zaječarparking" Zaječar za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP "Zaječarparking" Zaječar za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar za 2018. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka JKP "Timok-održavanje" Zaječar za 2018. godinu
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Predškolske ustanove "Đulići" Zaječar za period od 01.01.2018.- 31.12.2018. godine

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex