Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 21 od 05.05.2020.)


  • Naredba o izmenama i dopunama Naredbe ("Sl. list grada Zaječara", br.17/2020, 18/2020, 19/2020 i 20/2020)
  • Zaključak o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja i nakon prestanka istog i trajanja vanrednih mera na teritoriji grada Zaječara
  • Zaključak sa instrukcijama za obezbeđivanje mera prevencije u okviru upravljanja i rada ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Zaječara
  • Zaključak sa instrukcijama za organizovanje javnog prevoza na teritoriji grada Zaječara
  • Zaključak sa instrukcijama za rad ustanove za decu "Đulići" (dečijih vrtića) na teritoriji grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex