Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 20 od 26.04.2020.)


  • Naredba o izmenama i dopunama Naredbe ("Sl. list grada Zaječara", br. 17/2020, 18/2020 i 19/2020)
  • Zaključak o instrukciji za rad teretana i fitnes klubova na teritoriji grada Zaječara
  • Zaključak o instrukciji za rad kozmetičkih i frizerskih salona na teritoriji grada Zaječara
  • Preporuka

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex