Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 20 od 03.04.2018.)


  • ODLUKA O KOMUNALNOM UREĐENJU NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 15/2014, 22/2014 - dr. odluka, 38/2014, 39/2014, 51/2014, 3/2016, 7/2017 - dr. odluka, 34/2017, 36/2017 i 20/2018)
  • ODLUKA O OSNIVANJU SAVETA ZA MLADE GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 25/2014 i 20/2018)
  • ODLUKA O RASPOREDU RADNOG VREMENA OBAVLJANJA TRGOVINSKE, UGOSTITELJSKE I ZANATSKE DELATNOSTI ("Sl. list grada Zaječara", br. 15/2014, 23/2014 - dr. odluka, 38/2014, 12/2015, 26/2015, 27/2015 - ispr., 47/2015, 9/2017 - dr. odluka i 20/2018)
  • ODLUKA O ZAŠTITI ARTESKIH I SUBARTESKIH ČESAMA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 47/2015, 7/2017 - dr. odluka i 20/2018)
  • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 20/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex