Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 2/2024 od 26.01.2024.)


  • Rešenje o odobravanju finansiranja godišnjih programa sportskih organizacija za 2024. godinu
  • Rešenje o rasporedu sredstava u oblasti sporta - podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima za 2024. godinu
  • Godišnji plan javnih konkursa Grada Zaječara za 2024. godinu
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenice i članova i članica, kao i njihovih zamenika i zamenica u Savetu za mlade grada Zaječara
  • Odluka
  • Separat o tehničkim uslovima izgradnje na teritoriji grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex