Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 2/2023 od 31.01.2023.)


  • Odluka o ukidanju vanredne situacije na delu teritorije grada Kraljeva
  • Rešenje o postavljenju pomoćnika gradonačelnika grada Kraljeva
  • Rešenje o utvrđivanju prestanka dužnosti i imenovanju člana Žalbene komisije
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe isplate solidarne pomoći za poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja zaposlenih u radnom odnosu u javnim ustanovama čiji je osnivač grad Kraljevo
  • Rešenje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve za potrebe prevoza, prijema, smeštaja, uvećavanja i isporuke kukuruza obezbeđenog u skladu sa Ugovorom o posredovanju broj 338-49/2023-01 od 16.01.2023. godine zaključenim između Republičke direkcije za robne rezerve i Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kraljevo doo
  • Zaključak o davanju saglasnosti Programa održavanja ulica, javnih površina, gradskih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Kraljeva za 2023. godinu, donetog Odlukom Nadzornog odbora JP za uređivanje građevinskog zemljišta "Kraljevo", broj: 100-1/23 od 19.01.2023. godine
  • Zaključak o davanju saglasnosti na Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva o izmeni Rešenja broj: 3261/22 od 28.12.2022. godine (prenamena budžetskih sredstava za kapitalne transfere za Srednje obrazovanje i vaspitanje - Medicinska škola)
  • Rešenje načelnika Gradske uprave grada Kraljeva o izmeni Rešenja broj: 3261/22 od 28.12.2022. godine (prenamena budžetskih sredstava za kapitalne transfere za Srednje obrazovanje i vaspitanje - Medicinska škola)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex