Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 19/2021 od 16.03.2021.)


  • Rešenje o imenovanju Komisije za razmatranje predloga projekata i utvrđivanje predloga raspodele sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Zaječara u 2021. godini
  • Rešenje o izmenama Rešenja o obrazovanju i imenovanju Saveta za bezbednost saobraćaja grada Zaječara
  • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Interresorne komisije (IRK) za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama, za 2020. godinu
  • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu za 2020. godinu Štaba za vanredne situacije grada Zaječara
  • Rešenje o usvajanju godišnjeg Plana rada Štaba za vanredne situacije grada Zaječara za period januar-decembar 2021. godine
  • Zaključak o davanju saglasnosti za deponovanje i planiranje zemljanog materijala

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex