Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 18/2022 od 09.05.2022.)


  • Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane u KO Mali Izvor
  • Odluka o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane "Solarina" na teritoriji grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex