Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 17/2023 od 07.06.2023.)


  • Odluka o pristupanju izradi izmene Plana lokacija za postavljenje manjih montažnih objekata - kioska na javnoj površini
  • Izmena Plana lokacije br. 1/22 za postavljanje manjih montažnih objekata na javnim površinama

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex