Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 17 od 26.07.2019.)


  • Odluka o izmeni Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara;
  • Rešenje o prestanku mandata zamenika sekretara Skupštine grada Zaječara;
  • Rešenje o prestanku dužnosti urednika "Službenog lista grada Zaječara";
  • Rešenje o imenovanju urednika "Službenog lista grada Zaječara";
  • Rešenje o razrešenju članova Školskog odbora Osnovne škole za muzičko obrazovanje "Stevan Mokranjac" u Zaječaru;
  • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "15. maj" u Malom Jasenovcu;
  • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara
  • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Interresorne komisije (IRK) za procenu potrebe za dodatnom obrazovnom, zdravstvenom i socijalnom podrškom detetu, učeniku i odraslom i predloženim i pruženim podrškama, za 2018. godinu
  • Oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Zaječaru

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex