Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 16 od 21.03.2018.)


  • ODLUKA O UTVRĐIVANJU EKONOMSKE CENE USLUGA KOJE PRUŽA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD "ZAJEČAR" U ZAJEČARU ZA 2018. GODINU ("Sl. list grada Zaječara", br. 16/2018)
  • REŠENJE O ODREĐIVANJU AUTOBUSKIH STAJALIŠTA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 16/2018)
  • REŠENJE O UTVRĐIVANJU LINIJA GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA NA TERITORIJI GRADA ZAJEČARA ("Sl. list grada Zaječara", br. 16/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex