Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 15/2022 od 09.05.2022.)


  • Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar
  • Rešenje o povećanju koncesione naknade
  • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2021. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2022. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
  • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2021. godinu
  • Rešenje o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2021. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2022. godinu
  • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2022. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex