Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 15 od 25.03.2020.)


  • Naredba o izmenama i dopunama Naredbe ("Sl. list grada Zaječara", br. 11/2020, br. 12/2020 i br. 13/2020)
  • Zaključak o izmeni zaključka o imenovanju poverenika civilne zaštite u naseljenim mestima

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex