Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 15 od 26.06.2019.)


 • Odluka o Završnom računu budžeta grada Zaječara za 2018. godinu;
 • Odluka o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara;
 • Odluka o usvajanju Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara za period od 2019. do 2022. godine;
 • Odluka o obrazovanju Radnog tela za praćenje primene Lokalnog antikorupcijskog plana grada Zaječara;
 • Odluka o izmenama i dopunama Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja grada Zaječara za 2019. godinu;
 • Rešenje o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima;
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor "Urbanizam i izgradnja" Zaječar za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Drugu izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog preduzeća planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor "Urbanizam i izgradnja" Zaječar za 2019. godinu;
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Zdravstvene ustanove Apoteka "Zaječar" za 2018. godinu;
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Apoteka "Zaječar" za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Zdravstvene ustanove Apoteka "Zaječar" za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zdravstvene ustanove Apoteka "Zaječar" za 2019. godinu;
 • Rešenje o usvajanju godišnjeg Izveštaja o radu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru za 2018. godinu;
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru za 2018. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada za 2019. godinu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2019. godinu, Prvu izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2019. godinu i Drugu izmenu i dopunu Finansijskog plana za 2019. godinu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Matične biblioteke "Svetozar Marković" - Zaječar za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2019. godinu Matične biblioteke "Svetozar Marković" - Zaječar;
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju" Zaječar - u likvidaciji

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex