Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 14/2023 od 25.05.2023.)


 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za grad Zaječar za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti Apotekarskoj ustanovi "Zaječar"
 • Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane sa razvodnim postrojenjem i dalekovodima na teritoriji KO Gradskovo, Vražogrnac i Trnavac
 • Odluka o izboru privatnog partnera i dodeli Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za ugovornu isporuku i proizvodnju toplotne energije uz obaveznu investiciju u sistem za proizvodnju toplotne energije JKSP Zaječar
 • Odluka o usvajanju Regionalnog plana upravljanja otpadom za gradove Zaječar i Bor i opštine Boljevac, Kladovo, Majdanpek, Negotin i Knjaževac
 • Odluka o određivanju komunalne delatnosti
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o snabdevanju vodom za piće na teritoriji grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću "Vodovod" Zaječar na Odluku o usvajanju Elaborata o korekciji cene vode za piće i odvođenje otpadnih voda i Elaborata o ceni tehničke vode - pogodne za piće u svrhu navodnjavanja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar za 2023. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu za 2022. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2022. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2022. godinu Narodnog Muzeja "Zaječar"
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2023. godinu Narodnog Muzeja "Zaječar"
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Narodnog muzeja "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Matične biblioteke "Svetozar Marković" u Zaječaru za 2022. godinu
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2022. godinu Matične biblioteke "Svetozar Marković" u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu za 2022. godinu Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2022. godinu Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2023. godinu Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2023. godinu Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Rešenje o prestanku funkcije i imenovanju direktora Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2023. godinu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2023. godinu Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu za 2022. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja o utrošenim sredstvima, obavezama, potraživanju i rezultatima poslovanja za 2022. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada za 2023. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2023. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Predškolske ustanove "Đulići" Zaječar za 2022. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Predškolske ustanove "Đulići" Zaječar za 2023. godinu
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole "Vuk Karadžić" u Velikom Izvoru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole "Hajduk Veljko" u Zaječaru
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća "Timok - održavanje" Zaječar

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex