Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 14 od 18.06.2019.)


 • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara;
 • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara;
 • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara;
 • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara;
 • Zaključak o usvajanju operativnog Plana odbrana od poplava II reda na teritoriji grada Zaječara za 2019. godinu;
 • Rešenje o davanju na korišćenje vozila Gradske uprave grada Zaječara o davanju na korišćenje vozila Gradske uprave grada Zaječara Javnom komunalnom preduzeću "Zaječarparking" Zaječar;
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara;
 • Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zaječara za 2020. godinu;
 • Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zaječara za 2020. godinu;
 • Rešenje o postavljenju Pomoćnika gradonačelnika grada Zaječara;
 • Akta Komisije za utvrđivanje cena za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Zaječara.

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex