Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 12/2022 od 11.04.2022.)


  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Saveta za bezbednost saobraćaja grada Zaječara
  • Rešenje o imenovanju predsednice i članova/ica Lokalnog saveta za zapošljavanje grada Zaječara i zamenika/ca članova/ica
  • Rešenje o imenovanju predsednice i članova/ica Saveta za rodnu ravnopravnost

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex