Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 12 od 18.03.2020.)


  • Naredba o merama u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19
  • Zaključak o formiranju stručno-operativnog tima za logistiku
  • Zaključak o formiranju stručno-operativnog tima za praćenje epidemiološke situacije i preduzimanje mera
  • Zaključak o formiranju stručno-operativnog tima za operativno praćenje mera i informisanje javnosti koje je propisao Štab za vanredne situacije grada Zaječara
  • Zaključak o imenovanju poverenika civilne zaštite u naseljenim mestima

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex