Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 12 od 08.05.2019.)


  • Odluka o pristupanju izradi izmene Prostornog plana teritorije grada Zaječara
  • Odluka o pristupanju izradi plana detaljne regulacije Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji grada Zaječara
  • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara
  • Odluka o dopuni Odluke o snabdevanju vodom za piće na teritoriji grada Zaječara
  • Odluka o prihvatanju prenosa prava javne svojine na nepokretnostima od Republike Srbije na Grad Zaječar, bez naknade
  • Rešenje o načinu korišćenja javne garaže u ulici Bulevar Dr. Zorana Đinđića u Zaječaru
  • Odluka o prvoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2019. godinu
  • Izmena Kadrovskog plana za 2019. godinu

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex