Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 11/2023 od 22.03.2023.)


  • Rešenje o davanju na korišćenje osnovnih sredstava, materijala i sitnog inventara Javno komunalnom preduzeću "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar
  • Rešenje o davanju na korišćenje vozila Gradske uprave grada Zaječara Javnom komunalnom preduzeću "Parkiranje, projektovanje i nadzor" Zaječar
  • Rešenje o davanju na korišćenje osnovnih sredstava, Ustanovi Narodno pozorište Timočke Krajine - Centar za kulturu "Zoran Radmilović" Zaječar
  • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Zaječara za 2022. godinu
  • Rešenje o usvajanju godišnjeg Plana rada Štaba za vanredne situacije grada Zaječara za period januar-decembar 2023. godine
  • Rešenje o raspisivanju javnog oglasa za određivanje doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji grada Zaječara
  • Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju Saveta za bezbednost saobraćaja grada Zaječara
  • Rešenje o odobravanju sredstava iz Godišnjeg programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2023. godini
  • Rešenje o odobravanju sredstava iz Godišnjeg programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2023. godini
  • Rešenje o imenovanju Komisije za razmatranje predloga projekata i utvrđivanje predloga raspodele sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara u 2023. godini

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex