Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 10 od 16.03.2020.)


 • Program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za Zaječar
 • Odluka o dopuni Odluke o pribavljanju seoskih kuća sa okućnicom u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom
 • Odluka o pristupanju izradi izmena i dopuna Plana detaljne regulacije za izgradnju regionalne sanitarne deponije "Halovo 2"
 • Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2020. godinu
 • Odluka o izmeni Odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji grada Zaječara
 • Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor "Urbanizam i izgradnja" Zaječar
 • Rešenje o izmeni i dopuni Rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o reprogramu Javnog komunalnog preduzeća "Vodovod" Zaječar
 • Odluka o izmeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Higijena Zaječar" Zaječar
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća "Timok -održavanje" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o radu Javnog komunalnog preduzeća "Timok-održavanje" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor "Urbanizam i izgradnja" Zaječar za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Plana i programa poslovanja Javno komunalno - stambenog preduzeća "Zaječar" Zaječar za 2020. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća "Zaječarparking" za 2020. godinu
 • Odluka o pristupanju izradi Plana razvoja grada Zaječara za period 2021. - 2027.
 • Odluka o obrazovanju Odbora za realizaciju projekta postavljanja spomenika generalu Gambeti i generalu Coloviću
 • Rešenje o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Zaječara u nazivu Sportskog powerlifting udruženja
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada Matične biblioteke "Svetozar Marković" Zaječar za 2020. godinu
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu za 2019. godinu Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Plan i Program rada za 2020. godinu Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2020. godinu Istorijskog arhiva "Timočka Krajina" Zaječar
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Predškolske ustanove "Đulići" Zaječar za period 01.01.-31.12.2019. godine
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu za 2019. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2019. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada za 2020. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2020. godinu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru
 • Rešenje o usvajanju Izveštaja o poslovanju Turističke organizacije grada Zaječara od 01. januara do 31. decembra 2019. godine
 • Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Turističke organizacije grada Zaječara po Završnom računu za 2019. godinu
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji Program rada za 2020. godinu Turističke organizacije grada Zaječara
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Izmene Finansijskog plana Turističke organizacije grada Zaječara za 2020. godinu
 • Odluka o razrešenju i imenovanju likvidacionog upravnika Ustanove za sport "Zaječar" -u likvidaciji
 • Odluka o izmeni Odluke o ukidanju Ustanove za sport "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju predsednika Upravnog i predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad "Zaječar" u Zaječaru
 • Rešenje o imenovanju članova Školskog odbora Medicinske škole u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje "Jelena Majstorović" u Zaječaru
 • Rešenje o razrešenju Pravobranioca grada Zaječara
 • Rešenje o imenovanju predsednika, članova i sekretara Gradske izborne komisije grada Zaječara u stalnom sastavu i njihovih zamenika
 • Rešenje o izboru predsednika Odbora za izbor i imenovanja, nagrade i priznanja Skupštine grada Zaječara
 • Rešenje o razrešenju zamenika predsednika i člana Odbora za administrativna pitanja
 • Rešenje o izboru zamenika predsednika Odbora za administrativna pitanja
 • Rešenje o izboru člana Odbora za administrativna pitanja na predlog Odborničke grupe: "BOŠKO NIČIĆ - POKRET ZA KRAJINU"
 • Rešenje o izboru člana Odbora za administrativna pitanja na predlog Odborničke grupe: "Srpska napredna stranka"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex