Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Zaječara

(broj 10 od 12.04.2019.)


  • Poslovnik Gradskog veća
  • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Komisije za razmatranje predloga projekata i utvrđivanje predloga raspodele sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Zaječara u 2019. godini
  • Rešenje o izmeni Rešenja o davanju subvencija Javnom preduzeću za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor "Urbanizam i izgradnja" Zaječar za 2019. godinu III broj: 401-134/2018 od 28.12.2018. godine
  • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prevoz putnika u gradskom i prigradskom linijskom prevozu na teritoriji grada Zaječara
  • Rešenje o dodeli novčanih sredstava za vantelesnu oplodnju u 2019. godini
  • Rešenje o usvajanju godišnjeg Plana rada Štaba za vanredne situacije grada Zaječara za period januar - decembar 2019. godine
  • Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Štaba za vanredne situacije grada Zaječara za 2018. godinu
  • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara
  • Zaključak o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex