Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni list grada Vršca

(broj 6 od 09.05.2020.)


 • Odluka o davanju saglasnosti na Nacrt javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i obezbeđivanje dostupnosti dela saobraćajne lokalne infrastrukture na teritoriji Grada Vršca sa javnim plaćanjem
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja poslovnog prostora poslovnih usluga u Vršcu u ulici Dositejeva br. 9 koji je u javnoj svojini grada Vršca
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti - dve zgrade trgovine u Vršcu u Ulici 2. oktobra bb koje su u javnoj svojini Grada Vršca
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja katastarskih parcela 8800/2 i 8801/2 KO Vršac koje su u javnoj svojini Grada Vršca
 • Odluka o pristupanju izradi programa komasacije za katastarske opštine sa teritorije Grada Vršca
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora DOO "HELVECIJA" Vršac o pokretanju postupka ponovne prodaje nepokretne i pokretne imovine DOO "HELVECIJA" u Vršcu, Bregalnička broj 39
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata i objekata za priređivanje igara za zabavu
 • Odluka o dopuni Odluke o pijacama
 • Odluka o utvrđivanju urbanističkih zona obaveznog investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrade i zona obaveznog održavanja spoljnog izgleda zgrade
 • Odluka o pokretanju postupka otuđenja ostave u javnoj svojini Grada Vršca
 • Odluka o otuđenju poslovnog prostora - lokala, katastarska parcela broj 7183 KO Vršac, Kozaračka u 30a, iz javne svojine grada Vršca postupkom javnog nadmetanja
 • Odluka o otuđenju suvlasničkog udela katastarske parcele broj 2122 KO Vršac iz javne svojine Grada Vršca postupkom javnog nadmetanja
 • Odluka pokretanju ponovnog postupka otuđenja nepokretnosti - stanova iz javne svojine Grada Vršca u Vršcu u ulici Heroja Pinkija broj 34
 • Odluka o prihvatanju poklona-katastarske parcele broj 21821/3 KO Vršac (Guduričko naselje, blok broj 136)
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Narodnog pozorišta "Sterija" u Vršcu
 • Rešenje o izmeni Rešenje o imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Gradskog muzeja Vršac
 • Rešenje o izmeni Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Privrednog društva za ekonomski razvoj projekata o nekretninama Grada Vršca "Tehnološki park" Vršac
 • Rešenje o obrazovanju Komisije za dodelu Nagrade "Paja Jovanović"
 • Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Apoteke Vršac
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Metodologiju za određivanje cene radova na održavanju atmosferske kanalizacije
 • Rešenje o davanju saglasnosti na Cenovnik radova na održavanju atmosferske kanalizacije


Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex