Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 9 od 20.03.2018.)


  • PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA, NAČINU I POSTUPKU ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA VANTELESNU OPLODNJU U 2018. GODINI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 9/2018)
  • PRAVILNIK O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROJEKATA IZ OBLASTI EKOLOGIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 9/2018)
  • PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU PREUZIMANJA OBAVEZA NA TERET BUDŽETSKIH SREDSTAVA KOD DIREKTNIH BUDŽETSKIH KORISNIKA GRADA VRANJA ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 9/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex