Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 8/2023 od 08.06.2023.)


 • ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DOPUNI ODLUKE O CENOVNIKU USLUGA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNO UREĐENJE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE ŠKOLE " BRANKO RADIČEVIĆ" U VLADIČINOM HANU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA GIMNAZIJE "JOVAN SKERLIĆ" U VLADIČINOM HANU
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE U OPŠTINI VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU SREDSTVA UDRUŽENJIMA MLADIH / ZA MLADE, ZA REALIZACIJU AKCIONOG PLANA ZA MLADE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UTVRĐIVANJE KATEGORIJE KORISNIKA KOMUNALNIH USLUGA KOJE PLAĆAJU SUBVENCIONISANU CENU KOMUNALNIH USLUGA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE GRADSKE SLAVE GRADA VRANJA "DUHOVSKI PONEDELJAK"
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU REPREZENTACIJE
 • PRAVILNIK O KORIŠĆENJU PLATNIH KARTICA
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRSTE I OBIMA NAGRAĐIVANJA UČENIKA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA U 2023. GODINU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA I LIMO SERVISA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • JEDINSTVENA METODOLOŠKA PRAVILA ZA IZRADU PROPISA
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PREDEO IZUZETNIH ODLIKA "VARDENIK"
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2023. GODINU
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2023. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex