Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 8/2021 od 06.05.2021.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA VRANJA ZA FINANSIRANJEI REFINANSIRANJE KAPITALNIH INVESTICIJA
 • ODLUKAO IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BORAVIŠNOJ TAKSI
 • ODLUKAO IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA USLUGE KOJE PRUŽA GRADSKA UPRAVA GRADA VRANJA
 • ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O TEHNIČKOM REGULISANJU SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKAO IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA NEPOKRETNOSTI U JAVNUSVOJINU GRADA VRANJA NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE SAOBRAĆAJNICE KOJAPOVEZUJE ULICU MARIČKU SA REGIONALNIM CENTROM ZA UPRAVLJANJE OTPADOM "METERIS VRANJE"
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MATERIJALNOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU I PROMENI NAZIVA ULICA U VRANJU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE OPŠTINSKIH PUTEVA, ULICA I NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O CENAMA VODE I KANALIZACIONIH USLUGA JP "VODOVOD" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA OTUĐENJA POKRETNIH STVARI IZ JAVNE SVOJINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ČLANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE-NARODNI UNIVERZITET U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - NARODNI UNIVERZITET U VRANJU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA U SREDNJOJ MEDICINSKOJ ŠKOLI "DR IZABEL EMSLI HATON" U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI VAN POSTUPKA JAVNOG NAMETANJA, ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PROJEKATA ZA REALIZACIJU USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA U 2021. GODINI
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA VRŠENJE NADZORA NAD SPROVOĐENJEM PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU SUKOBOM INTERESA SLUŽBENIKA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O UKIDANJU VANREDNE SITUACIJE NA DELU TERITORIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • POSLOVNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA NA SPROVOĐENJU IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA RASPISANIH ZA 6. JUN 2021. GODINE
 • ROKOVNIK ZA VRŠENJE IZBORNIH RADNJI U POSTUPKU SPROVOĐENJA IZBORA ZA ČLANOVE SAVETA MESNIH ZAJEDNICA NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex