Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 8 od 09.04.2019.)


 • POSLOVNIK SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O OPŠTINSKOM VEĆU OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O ZAPOŠLJAVANJU TEŽE ZAPOŠLJIVIH NEZAPOSLENIH LICA
 • ODLUKA O OSTVARIVANJU PRAVA NA SOCIJALNU ZAŠTITU O ČIJEM SE OBEZBEĐENJU STARA OPŠTINA BOSILEGRAD
 • ODLUKA O II. REBALANSU BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODEĐIVANJU NADLEŽNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU, KORIŠĆENJU I UPRAVLJANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU REALIZACIJE PROJEKATA
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2018. GODINU
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKU U SKUPŠTINI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKU U SKUPŠTINI OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA VETERINARSKA AMBULANTA "BOSILEGRAD" IZ BOSILEGRADA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALIJE I USLUGE "USLUGA" BOSILEGRAD
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODELI DOBITI JAVNOG PREDUZEĆA "GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I PUTEVE OPŠTINE BOSILEGRAD"
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA STATUTARNA, KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O IZBORU PREDSEDNIKA KOMISIJE ZA STATUTARNA, KADROVSKA I ADMINISTRATIVNA PITANJA SKUPŠTINE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU I IMENOVANJU KOMISIJE ZA PLANOVE OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU INTERRESORNE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA DETETA, UČENIKA I ODRASLOG ZA DODATNOM OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM I SOCIJALNOM PODRŠKOM ZA TERITORIJU GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM MONITORINGA STANJA NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2019 GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA POVRŠINSKIH I OTPADNIH VODA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2019 GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KONTROLNOG MONITORINGA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2019 GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2019 GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2019 GODINU
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2019. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex