Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 8 od 02.03.2018.)


  • ODLUKA O SIMBOLIMA GRADA VRANJA I NJIHOVOJ UPOTREBI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 39/2013 i 8/2018)
  • ODLUKA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 44/2016 i 8/2018)
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2018. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 8/2018)
  • PROGRAM OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 7/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex