Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 7/2023 od 11.05.2023.)


 • ODLUKA O DAVANJU NA KORIŠĆENJE GRADSKOG FUDBALSKOG STADIONA
 • ODLUKA O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA SURDULIČKOG KULTURNOG CENTRA
 • ODLUKA O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" SURDULICA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA NADZORNOM ODBORU JP "VODOVOD", SURDULICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ OPŠTINA SURDULICA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" SURDULICA
 • REŠENJE - OVLAŠĆENJE PREDSEDNIKA OPŠTINE SURDULICA
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA TERITORIJU OPŠTINE SURDULICA ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU CENE U OKVIRU TAKSI TARIFE PO KOJOJ SE TAKSI PREVOZ OBAVLJA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE OPŠTE NAMENE NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SPECIJALIZOVANE JEDINICE CIVILNE ZAŠTITE ZA UZBUNJIVANJE NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SURDULICA
 • PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNI PRAVILNIKA SA PRECIZNO PROPISANIM KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE MATERIJALNI POLOŽAJ PORODICE SLABOG MATERIJALNOG STANJA KOJA ŽIVI NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA SA DVOJE ILI VIŠE MALOLETNE DECE ŠKOLSKOG UZRASTA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA MESEČNU NOVČANU POMOĆ
 • REŠENJE O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PLAN DETALJNE REGULACIJE ZA DEO URBANISTIČKE CELINE 1 - GLAVNA KAPIJA - GRAĐEVINSKA PODRUČJA 1.1 (CELO) I 1.2 (DEO), VLASINA OKRUGLICA, OPŠTINA SURDULICA
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELJA VLADIČIN HAN
 • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA GRAD VRANJE ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "ZLATNI PUŽ 2023." - 15. INTERNACIONALNA DEČIJA RADIONICA ANIMIRANOG FILMA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA REALIZACIJU MANIFESTACIJE "4. MEĐUNARODNI SAJAM LEKOVITOG, ZAČINSKOG, UKRASNOG BILJA, PČELINJIH PROIZVODA I GLJIVA" U VRANJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE URBANISTIČKO TEHNIČKIH USLOVA ZA PRIVREMENE OBJEKTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIMOPREDAJU OBJEKTA
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU SAVETA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KRITERIJUMA ZA UČEŠĆE KORISNIKA U CENI USLUGA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "VRANJSKO SPORTSKO LETO 2023"
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU INTERRESORNE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA DETETA, UČENIKA I ODRASLOG ZA DODATNOM OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM I SOCIJALNOM PODRŠKOM ZA TERITORIJU GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA DETALJNE Đ REGULACIJE PODRUČJA SOLARNE ELEKTRANE "MINECO 1" U KO VLASE I KO GRADNJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA DETALJNE REGULACIJE SOLARNE ELEKTRANE "GORNJE LIVADE" KO SODERCE U VRANJU NA ŽIVOTNU SREDINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex