Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 7/2022 od 19.04.2022.)


 • ODLUKA O ZADUŽIVANJU GRADA VRANJA RADI FINANSIRANJA KAPITALNIH INVESTICIONIH RASHODA
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU REVIZORA ZA ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETA GRADA VRANJA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O UKIDANJU POSTOJEĆIH I PROGLAŠENJU NOVIH NEKATEGORISANIH PUTEVA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O ORGANIZACIJI I FUNKCIONISANJU CIVILNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI PROGRAMA POSLOVANJA SA FINANSIJSKIM PLANOM JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "KOMRAD" VRANJE ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNE USTANOVE ISTORIJSKI ARHIV "31. JANUAR" VRANJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU STRUČNE KOMISIJE ZA IZRADU PREDLOGA GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTANA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU STAMBENE KOMISIJE ZA DAVANJE U NEPROFITNI ZAKUP STANOVA U JAVNOJ SVOJINI GRADA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA MODEL JAVNOG UGOVORA O JAVNOM PRIVATNOM PARTNERSTVU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU GRADSKOG PRAVOBRANIOCA U VRANJU
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU V.F. GRADSKOG PRAVOBRANIOCA U VRANJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JU "ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU "ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA STALNOG RADNOG TELA - SAVETA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU, DEČJU ZAŠTITU, BORAČKA I INVALIDSKA PITANJA
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA STALNIH RADNIH TELA SAVETA I KOMISIJA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2022. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA CENTRA ZA KULTURNE DELATNOSTI, TURIZAM I BIBLIOTEKARSTVO OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "PČELICA" VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA TURISTIČKI KOMPLEKS "GRADIŠTE" I SKIJALIŠTE "RAMNI DEL"
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE
 • ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA, STANOVA I STAMBENIH ZGRADA
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE I UNAPREĐENJE TERMOTEHNIČKOG SISTEMA PUTEM UGRADNJE KALORIMETARA, CIRKULACIONIH PUMPI, TERMOSTATSKIH VENTILA I DELITELJA TOPLOTE PO OSNOVU JAVNOG POZIVA ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA, JP1/22
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE, PORODIČNIH KUĆA, STANOVA I STAMBENIH ZGRADA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI JP1/22
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • ODLUKA O PRISTUPANJU REALIZACIJI PLANA GENERALNE REGULACIJE VLASINA OKRUGLICA ("SL. GL. GRADA VRANJA" BR. 36/12), ZONA 3.7, ZA POTREBE AMATERSKOG SKIJANJA I SANKANJA
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNE ZAJEDICE ZAGUŽANJE, KOSTROŠEVCI I MASURICA I IMENOVANJE POVERENIKA OPŠTINE U MESNIM ZAJEDNICAMA
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA NA VODAMA II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2022. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O PRIDRUŽIVANJU INICIJATIVI SPORAZUM GRADONAČELNIKA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA 42. MANIFESTACIJE "BORINI POZORIŠNI DANI"
 • REŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA ZA GRAD VRANJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE STANJA STAMBENIH OBJEKATA U PRIVATNOJ SVOJINI NASTALIH KAO POSLEDICA PRIRODNIH NEPOGODA, TEHNIČKIH I OSTALIH FAKTORA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA KULTURNO-TURISTIČKE MANIFESTACIJE POD POKROVITELJSTVOM GRADA I NAZIVOM "VRANJSKO KULTURNO LETO 2022. GODINE"
 • PRAVILNIK O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA STANOVA KOJE SE ODNOSE NA UNAPREĐENJE TERMIČKOG OMOTAČA, TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA I UGRADNJE SOLARNIH KOLEKTORA ZA CENTRALNU PRIPREMU POTROŠNE TOPLE VODE PO JAVNOM POZIVU UPRAVE ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex