Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 7 od 02.04.2019.)


 • STATUT OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O MREŽI JAVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA PODRUČJU OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA UTVRĐIVANJA JAVNOG INTERESA ZA EKSPROPRIJACIJU I ADMINISTRATIVNI PRENOS NEPOKRETNOSTI (ZEMLJIŠTA I OBJEKATA NA ZEMLJIŠTU) ZA POTREBE IZGRADNJE GRADSKE PIJACE U SURDULICI
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U VEZI NAMERAVANE EKSPROPRIJACIJE RADI IZGRADNJE KANALIZACIONOG SISTEMA ZA PRIKUPLJANJE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NA PODRUČJU VLASINE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKEO JAVNIM I NEKATEGORISANIM PUTEVIMA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O TAKSI PREVOZU PUTNIKA I LIMO SERVISU NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O OSIGURANJU IMOVINE DOMAĆINSTVA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O USVAJANJU PLANA DETALJNE REGULACIJE FABRIKE VODE "VLASINKA" U K.O. TOPLI DO, OPŠTINA SURDULICA
 • PLAN DETALJNE REGULACIJE FABRIKE VODE "VLASINKA" U K.O. TOPLI DO, OPŠTINA SURDULICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "VUK KARADŽIĆ" U SURDULICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "VUK KARADŽIĆ" U SURDULICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "PERA MAČKATOVAC" U BELOM POLJU
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "PERA MAČKATOVAC" U BELOM POLJU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "BORA STANKOVIĆ" U JELAŠNICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "BORA STANKOVIĆ" U JELAŠNICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "AKADEMIK ĐORĐE LAZAREVIĆ" NA VLASINI OKRUGLICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "AKADEMIK ĐORĐE LAZAREVIĆ" NA VLASINI OKRUGLICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "SVETI SAVA" U BOŽICI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "SVETI SAVA" U BOŽICI
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "IVO LOLA RIBAR" U KLISURI
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA U OSNOVNOJ ŠKOLI "IVO LOLA RIBAR" U KLISURI
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PREDLOG PRAVILNIKA O RADU JP "VODOVOD" SURDULICA
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE SURDULICA ZA 2019. GODINE
 • PROGRAM KONTROLE KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2019. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU SURDULICA ZA 2019. GODINU
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU SUBJEKATA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA PO RASPISANOM KONKURSU ZA SUFINANSIRANJE MEDIJSKIH SADRŽAJA NAMENJENIH TELEVIZIJI
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA PO RASPISANOM KONKURSU ZA RADIO, ŠTAMPANE MEDIJE, INTERNET MEDIJE I NOVINSKE AGENCIJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "DANI BORILAČKIH VEŠTINA - 2019"
 • REŠENJE O IMENOVANJU ENERGETSKOG MENADŽERA
 • REŠENJE O IMENOVANJU SAVETA ZA ENERGETSKU EFIKASNOST GRADA VRANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU TEHNIČKE KOMISIJE ZA OCENU STUDIJA O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU I OCENU IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O ODREĐIVANJU ULICA ZA PEŠAČKI SAOBRAĆAJ NA TERITORIJI GRADA VRANJA - PEŠAČKE ZONE
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA DETALJNE REGULACIJE PRIVREDNO RADNE ZONE "BUNUŠEVAC PROŠIRENJE" U VRANJU NA ŽIVOTNU SREDINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex