Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 6/2023 od 18.04.2023.)


 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVLJANJU GROBLJIMA I SAHRANJIVANJU I POGREBNA DELATNOSTNA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O RAZREŠENJU I IMENOVANJU PREDSEDNIKA, ČLANOVA, ZAMENIKA PREDSEDNIKA I ZAMENIKA ČLANOVA I SEKRETARA I ZAMENIKA SEKRETARA GRADSKE IZBORNE KOMISIJE GRADA VRANJA U STALNOM SASTAVU
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UPOTREBU IMENA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT USTANOVE "KULTURNO - OBRAZOVNI CENTAR" VRANJE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU LOKALNE MREŽE ZA PREVENCIJU I BORBU PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE "KULTURNO - OBRAZOVNI CENTAR" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA USTANOVE "KULTURNO - OBRAZOVNI CENTAR" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA USTANOVE "KULTURNO - OBRAZOVNI CENTAR" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE "KULTURNO - OBRAZOVNI CENTAR" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU PREDSEDNIKA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE - JAVNA BIBLIOTEKA "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA USTANOVE - JAVNA BIBLIOTEKA "BORA STANKOVIĆ" U VRANJU
 • REŠENJE O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA VRŠENJE NADZORA NAD SPROVOĐENJEM PRAVILNIKA O UPRAVLJANJU SUKOBOM INTERESA ZAPOSLENIH U UPRAVI GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA DETALJNE REGULACIJE PODRUČJA SOLARNE ELEKTRANE NA DELU KATASTARSKE OPŠTINE DONJE ŽAPSKO, NA TERITORIJI GRADA VRANJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA KULTURNO-TURISTIČKE MANIFESTACIJE POD POKROVITELJSTVOM GRADA I NAZIVOM "VRANJSKO KULTURNO LETO 2023. GODINE"
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA UČEŠĆE U ORGANIZACIJI DEČJEG FESTIVALA U 2023. GODINI
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU, MERILIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR PROJEKATA IZ OBLASTI EKOLOGIJE I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE KOJI SE FINANSIRAJU I SUFINANSIRAJU IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU INTERRESORNE KOMISIJE ZA PROCENU POTREBA DETETA, UČENIKA I ODRASLOG ZA DODATNOM OBRAZOVNOM, ZDRAVSTVENOM I SOCIJALNOM PODRŠKOM

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex