Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 6/2021 od 16.04.2021.)


 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA POKRETNIH STVARI IZ JAVNE SVOJINE GRADA VRANJA U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA
 • ODLUKA O PREDLOGU VLADI REPUBLIKE SRBIJE DA DONESE ODLUKU O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE NA GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU IZ JAVNE SVOJINE GRADA VRANJA U JAVNU SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE BEZ NAKNADE NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O PREDLOGU VLADI REPUBLIKE SRBIJE DA DONESE ODLUKU O PRENOSU PRAVA JAVNE SVOJINE NA GRADSKOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU IZ DRŽAVNE SVOJINE REPUBLIKE SRBIJE U JAVNU SVOJINU GRADA VRANJA BEZ NAKNADE NEPOSREDNOM POGODBOM
 • ODLUKA O STAVLJANJU VAN SNAGE ODLUKE SKUPŠTINE OPŠTINE VRANJE O IZGRADNJI UPRAVNE ZGRADE ZA POTREBE STRUČNE SLUŽBE OPŠTINSKE ZAJEDNICE ZA DEČIJU ZAŠTITU BROJ 01-223/74 OD 01.11.1974. GODINE I REŠENJA SKUPŠTINE OPŠTINE VRANJE BROJ 361-10/85-04 OD 06.11.1985. GODINE
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MREŽI JAVNIH OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O NAGRAĐIVANJU UČENIKA I STUDENATA I NOVČANOJ POMOĆI UČENICIMA PRVOG RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I SNABDEVANJA TOPLOTNOM ENERGIJOM
 • REŠENJE O IZBORU ZAMENIKA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU ZAMENIKA SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU STRUČNOG TIMA ZA REALIZACIJU PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA BEZ ELEMENATA KONCESIJE NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "URBANIZAM I IZGRADNJA GRADA VRANJA" VRANJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O USVAJANJU DOPUNE CENOVNIKA BR. 253/21 OD 09.03.2021. GODINE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNE USTANOVE "NARODNI UNIVERZITET" VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA JAVNE USTANOVE "ŠKOLA ANIMIRANOG FILMA" VRANJE
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT JAVNE USTANOVE TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA VRANJA
 • REŠENJE O PRESTANKU DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" VRANJE
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZA SPORT I REKREACIJU "SPORTSKA HALA" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA U SVOJINI GRADA VRANJA "SPORTSKI OBJEKTI"
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA "PARKING SERVIS" VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JKP "PARKING SERVIS" VRANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA "UPRAVA BANJE" VRANJSKA BANJA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA ŠKOLSKOG ODBORA MEDICINSKE ŠKOLE "DR IZABEL EMSLI HATON" VRANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKIH ODBORA U SREDNJIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O POTVRĐIVANJU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU NAZIVA ULICA I TRGOVA NA PODRUČJU OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O VODOVODU I KANALIZACIJI
 • ODLUKA O ODRŽAVANJU ULICA I PUTEVA
 • ODLUKA O UPRAVLJANJU GROBLJIMA I SAHRANJIVANJU
 • ODLUKA O PRIHVATANJU UDELA BEZ NAKNADE U KAPITALU FULL PROTECT D.O.O. BEOGRAD
 • ODLUKA O PREDLOGU REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE ZA USPOSTAVLJANJE PRAVA STVARNE SLUŽBENOSTI U KORIST OPŠTINE VLADIČIN HAN NA PARCELAMA U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU NEZAVISNE - KOMERCIJALNE REVIZIJE ZA OBAVLJANJE EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ZAKLJUČENJE ANEKS BROJ 1 UGOVORA O POVERAVANJU POSLOVA SAKUPLJANJA, ODVOŽENJA I DEPONOVANJA SMEĆA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "PČELICA" VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZBORU ČLANA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU SREDNJOROČNOG PLANA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA PERIOD 2021-2023. GODINE
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA NA VODAMA II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA OPŠTINE TRGOVIŠTE 2021-2023.
 • Gradsko veće grada Vranja, sednica održana dana: 06.04.2021. godine.
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA DODELU LOKACIJA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA - POKRETNIH OBJEKATA I APARATA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PREGLED PODNETIH IZVEŠTAJA O REALIZACIJI PROJEKATA PO RASPISANOM JAVNOM POZIVU KOJIM SU DODELJENA SREDSTVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA U 2020. GODINI
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE TAKSI PREVOZA I LIMO SERVISA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR I FINANSIRANJE PROJEKATA ZA REALIZACIJU USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OPŠTINSKOM PRAVOBRANILAŠTVU OPŠTINE SURDULICA
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE SURDULICA ZA 2021. GODINU
 • KADROVSKI PLAN O IZMENI KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE SURDULICA ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA NA VODAMA II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU SURDULICA ZA 2021. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex