Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 6 od 09.03.2020.)


  • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU - REBALANS
  • ODLUKA O OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SURDULICA
  • ODLUKA O PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU NEPOSREDNOM POGODBOM
  • ODLUKA O ZADUŽIVANjU OPŠTINE SURDULICA RADI KAPITALNOG ULAGANjA
  • REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA PRIBAVLJANJE NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU OPŠTINE
  • Izborna komisija Grada Vranja
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKIH LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADA VRANJA, RASPISANIH ZA 26. APRIL 2020. GODINE
  • Izborna komisija Gradske opštine Vranjska Banja
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU BOJE GLASAČKOG LISTIĆA I BOJE KONTROLNOG LISTA ZA PROVERU ISPRAVNOSTI GLASAČKE KUTIJE, ZA GLASANJE NA IZBORIMA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA KOJI ĆE SE ODRŽATI, DANA, 26.04.2020. GODINE
  • ODLUKA O ODREĐIVANJU ŠTAMPARIJE ZA ŠTAMPANJE GLASAČKIH LISTIĆA I DRUGOG IZBORNOG MATERIJALA ZA SPROVOĐENJE IZBORA ZA ODBORNIKE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex