Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 6 od 23.02.2018.)


  • ODLUKA O USVAJANJU AKCIONOG PLANA JAVNOG ZDRAVLJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA PERIOD 2018-2025 GODINE ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 6/2018)
  • ODLUKA O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA VRANJA ZA 2018. GODI ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 6/2018)
  • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE I UNAPREĐIVANJE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA 2018. GODINU ("Sl. glasnik Grada Vranja", br. 6/2018)

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex