Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 5/2023 od 11.04.2023.)


 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI IDEJNOG REŠENJA SIMBOLA OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA
 • ODLUKA O DAVANJU DELA ZGRADE CENTRA ZA RAZMENU PODATAKA O PREKOGRANIČNOJ SARADNJI - "CONNECTIONCENTAR" NA KORIŠĆENJE MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA - POLICIJSKA UPRAVA U VRANJU - POLICIJSKA STANICA VLADIČIN HAN
 • ODLUKA O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PLANA ZA INTEGRISANO UPRAVLJANJE OTPADOM U OPŠTINI VLADIČIN HAN ZA 2023.-2033. G.
 • ODLUKA O DAVANJU OBJEKTA NA KORIŠĆENJE CENTRU ZA KULTURNE DELATNOSTI, TURIZAM I BIBLIOTEKARSTVO VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O PRESTANKU FUNKCIJE DIREKTORA CENTRA ZA KULTURNE DELATNOSTI, TURIZAM I BIBLIOTEKARSTVO OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA KULTURNE DELATNOSTI, TURIZAM I BIBLIOTEKARSTVO OPŠTINE VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O IZMENI REŠENJA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA VODOSNABDEVANJE I KANALIZACIJU "VODOVOD" VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT PREDŠKOLSKE USTANOVE "PČELICA" VLADIČIN HAN
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022.
 • REŠENJE O USVAJANJU PLANA RADA OPŠTINSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O RADU SAVETA ZA MEĐUNACIONALNE ODNOSE U OPŠTINI VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA SAVETA ZA ZDRAVLJE OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE CENTAR ZA KULTURNE DELATNOSTI, TURIZAM I BIBLIOTEKARSTVO OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU USTANOVE SPORTSKI CENTAR "KUNJAK" VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD VLADIČIN HAN ZA 2022. GODINU
 • REŠENJE O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU PREDŠKOLSKE USTANOVE "PČELICA" U VLADIČINOM HANU ZA RADNU 2021/2022. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA PODRUČJE OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU OPERATIVNOG PLANA ZA ODBRANU OD POPLAVA NA VODAMA II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DONOŠENJU PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA ZA OPŠTINU VLADIČIN HAN ZA 2023. GODINU
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SAVETA MESNIH ZAJEDNICA
 • REŠENJE O RAZREŠENJU JEDNOG ČLANA KOMISIJE ZA OSTVARIVANJE I PRIZNAVANJE PRAVA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE GRAĐANA
 • REŠENJE O IMENOVANJU JEDNOG ČLANA KOMISIJE ZA OSTVARIVANJE I PRIZNAVANJE PRAVA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE GRAĐANA
 • ODLUKA O PROŠIRENJU GRADSKE MREŽE RADI VODOSNABDEVANJA NASELJA RESEN U OPŠTINI BOSILEGRAD
 • ODLUKA O DODELI ZVANJA POČASNOG GRAĐANINA OPŠTINE BOSILEGRAD
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU TEHNIČKE KOMISIJE ZA OCENU STUDIJA O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU I OCENU IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2023. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU GRANTOVA U VIDU OPREME/SREDSTAVA ZA RAD
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA DRUGIH IMOVINSKIH PRAVA - UZIMANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA
 • REŠENJE O DOPUNI REŠENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE STANJA OBJEKATA U NASELJU BUNUŠEVAC

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex