Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 5/2022 od 28.03.2022.)


 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU VODOVODNE MREŽE I KANALIZACIONE MREŽE SA POSTROJENJEM ZA PREČIŠĆIVANJE OTPADNIH VODA U DONJEM STAJEVCU
 • ODLUKA O IZRADI PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU KANALIZACIONE MREŽE SA POSTROJENJEM ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U RADOVNICI
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADE STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU VODOVODNE MREŽE I KANALIZACIONE MREŽE SA POSTROJENJEM ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U DONJEM STAJEVCU NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O NEPRISTUPANJU IZRADE STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU KANALIZACIONE MREŽE SA POSTROJENJEM ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U RADOVNICI NA ŽIVOTNU SREDINU
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O UPOTREBI TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU TEHNIČKE KOMISIJE ZA OCENU STUDIJA O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU I OCENU IZVEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O ODOBRAVANJU SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE PROGRAMA STRUČNE PRAKSE
 • ODLUKA O PRIHVATANJU MERA "UNAPREĐENJE INFORMATORA O DOSTUPNIM MERAMA I USLUGAMA ZA RODITELJI I DECU U PERIODU RANOG RAZVOJA, UKLJUČIVANJEM SVIH RELEVANTNIH USTANOVA I INSTITUCIJA"
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA VRANJA CRKAVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA REALIZACIJU ODOBRENIH PROJEKATA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA PO RASPISANOM KONKURSU ZA PROIZVODNJU MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU KORIŠĆENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA U OBLASTI POLJOPRIVREDE
 • ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA I ZAMENIKA ČLANOVA IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE SURDULICA U STALNOM SASTAV
 • ODLUKA O NAČINU KONTINUIRANOG IZJAŠNJAVANJA KORISNIKA KOMUNALNIH USLUGA
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA DELA KAT. PARCELE BR. 2363 KO SURDULICA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PRIBAVLJANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNU SVOJINU OPŠTINE SURDULICA ZA IZGRADNJU DELA OBILAZNICE OKO SURDULICE
 • ODLUKA O PONIŠTAVANJU ODLUKE O SPROVOĐENJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" SURDULICA
 • REŠENJE O PREDSTANKU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" SURDULICA
 • REŠENJE O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA "VODOVOD" SURDULICA
 • REŠENJE O PRESTANKU MANDATA PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "VODOVOD" SURDULICA I IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ČLANA NADZORNOG ODBORA JP "VODOVOD", SURDULICA
 • PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SURDULICA
 • PRAVILNIK SA PRECIZNO PROPISANIM KRITERIJUMIMA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE MATERIJALNI POLOŽAJ PORODICE SLABOG MATERIJALNOG STANJA KOJA ŽIVI NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA SA DVOJE ILI VIŠE MALOLETNE DECE ŠKOLSKOG UZRASTA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA MESEČNU NOVČANU POMOĆ
 • PROGRAM SUFINANSIRANJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA KOJE SPROVODI OPŠTINA SURDULICA U 2022.
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA ZA RAD SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA OPŠTINE SURDULICA ZA 2022. GODINU
 • POSLOVNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAKNADI TEHNIČKIM SEKRETARIMA I ZAMENICIMA TEHNIČKIH SEKRETARA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZA POTREBE ODBORNIČKE GRUPE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex