Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 5/2021 od 07.04.2021.)


 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE NA DELU TERITORIJE OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O PROGLAŠENJU VANREDNE SITUACIJE ZA DEO TERITORIJE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU SAVETA ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE ROMA I ROMKINJAU VRANJU
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI JAVNIM NADMETANJEM
 • ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA OTUĐENJA POKRETNIH STVARI IZ JAVNE SVOJINE GRADA VRANJA, PUTEM JAVNOG NADMETANJA
 • ODLUKA O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U JAVNOJ SVOJINI GRADA VRANJA VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA (NEPOSREDNOM POGODBOM)
 • PROGRAM PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOGRAZVOJA ZA GRAD VRANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU KOMISIJE ZA OCENU PROJEKATA PO RASPISANOM KONKURSU ZA PROIZVODNJU MEDIJSKIH SADRŽAJA IZ OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA LOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • REŠENJE O IZMENI I DOPUNI REŠENJA FORMIRANJU KOMISIJE ZA OCENU I IZBOR PROGRAMA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA VRANJA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA REVIZIJU LOKALNOG PLANA UPRAVLJANJA OTPADOM
 • REŠENJE O IZMENI RŠENJA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA PRIPREMU I IZRADU KRATKOROČNOG AKCIONOG PLANA KVALITETA VAZDUHA NA TERITORIJI GRADA VRANJA ZA PERIOD 2021 - 2023. GODINE
 • PRAVILNIK O UPRAVLJANJU SUKOBOM INTERESA SLUŽBENIKA U GRADSKOJ UPRAVI GRADA VRANJA
 • KOLEKTIVNI UGOVOR KOD POSLODAVCA JAVNOG PREDUZEĆE "VODOVOD" VRANJE
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU
 • ODLUKA O IZMENI KADROVSKOG PLANA OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O POSTAVLJENJU OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O POSTAVLJENJU POMOĆNIKA OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O POVERAVANJU POSLOVA SA ISKLJUČIVIM PRAVOM JAVNOM PREDUZEĆU "KOMUNALAC" TRGOVIŠTE
 • ODLUKA O USVAJANJU OPERATIVNOG PLAN ZA ODBRANU OD POPLAVA ZA VODE II REDA NA TERITORIJI OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O IMENOVANJU PREDSEDNIKA ŽALBENE KOMISIJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU VD DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
 • REŠENJE O IMENOVANJU DIREKTORA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA LOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA LOKALNOG SAVETA ZA ZAPOŠLJAVANJE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA BEZBEDNOST
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU SAVETA ZA MIGRACIJE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA RAD I RAZVOJ MESNIH ZAJEDNICA
 • PRAVILNIK O EVIDENCIJI NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex