Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 44/2020 od 31.12.2020.)


 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O BORAVIŠNOJ TAKSI ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O OPŠTINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O MERAMA POPULACIONE POLITIKE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANA KOMISIJE ZA PLANOVE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANA KOMISIJE ZA PLANOVE
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINSKE UPRAVE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE TRGOVIŠTE ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O IZRADI STRATEŠKE PROCENE UTICAJA PROSTORNOG PLANA OPŠTINE TRGOVIŠTE OD 2022. DO 2035. NA ŽIVOTNU SREDINU
 • ODLUKA O IZRADI PROSTORNOG PLANA OPŠTINE TRGOVIŠTE OD 2022. DO 2035.
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O POSTAVLJENJU SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU PRESTANKA FUNKCIJE OPŠTINSKOG PRAVOBRANIOCA OPŠTINE TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O RAZREŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "POLETARAC" TRGOVIŠTE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA PREDŠKOLSKE USTANOVE "POLETARAC" TRGOVIŠTE
 • PROGRAM KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O KONVERZIJI POTRAŽIVANJA PREMA SUBJEKTU PRIVATIZACIJE "SIMPO" AD VRANJE PO OSNOVU NEIZMIRENIH JAVNIH PRIHODA OPŠTINE TRGOVIŠTE U TRAJNI ULOG U KAPITALU PRIVREDNOG DRUŠTVA
 • PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O POSTUPKU ODOBRAVANJA PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJU POTREBE I INTERESI GRAĐANA U OBLASTI SPORTA U GRADU VRANJU
 • ODLUKA O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU (REBALANS 6)
 • ODLUKA O ISPLATI ODBORNICIMA U SKUPŠTINI OPŠTINE SURDULICA (NAKON ODRŽANIH IZBORA 21.06.2020. GODINE) JEDNOKRATNE NAKNADE ZA RAD U 2020. GODINI ZBOG POVEĆANOG OBIMA POSLA
 • ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU, KORIŠĆENJU I UPRAVLJANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE ZA OTUĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA IZ JAVNE SVOJINE OPŠTINE PRIKUPLJANJEM PONUDA RADI PRIVOĐENJA PLANIRANOJ NAMENI ("Sl. gl. Grada Vranja", br. 38/20)
 • ZAKLJUČAK O ISPRAVCI TEHNIČKE GREŠKE U ODLUCI O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICA ZA 2021. GODINU
 • REŠENJE O RAZREŠENJU SLUŽBENIKA NA POLOŽAJU NAČELNIKA OPŠTINSKE UPRAVE
 • PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE SURDULICA
 • ZAKLJUČAK O USVAJANJU PROGRAMA RADA SAVETA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA OPŠTINE SURDULICA ZA 2021. GODINU

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex