Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 42/2020 od 21.12.2020.)


  • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE BOSILEGRAD ZA 2021. GODINU
  • ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
  • ODLUKA O NAČINU IZJAŠNJAVANJA KORISNIKA KOMUNALNIH USLUGA O KVALITETU PRUŽANJA KOMUNALNIH USLUGA
  • ODLUKA O PRISTUPANJU PRIBAVLJANJU ZEMLJIŠTA ZA PROŠIRENJE GRADSKOG GROBLJA U BOSILEGRADU
  • ODLUKA O IZRADI PLANA RAZVOJA OPŠTINE BOSILEGRAD ZA PERIOD 2021-2030. GODINE
  • KADROVSKI PLAN ZA 2021. GODINU
  • SOCIJALNI PROGRAM ZA 2021. GODINU
  • ODLUKA O BUDŽETU GRADSKE OPŠTINE VRANJSKA BANJA ZA 2021. GODINU
  • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU NOMINALNOG IZNOSA I BROJA KORISNIKA NAGRADA ZA USPEŠNE STUDENTE NA TERITORIJI GRADA VRANJA

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex