Zastava Bosne i Hercegovine

Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Prijavite se na Alarm za glasila kako bismo Vas obavestili kada je objavljeno novo službeno glasilo.


Službeni glasnik grada Vranja

(broj 41/2020 od 16.12.2020.)


 • ODLUKA O BUDŽETU OPŠTINE SURDULICA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
 • ODLUKA O ANGAŽOVANJU EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE SURDULICA ZA 2020. GODINU
 • ODLUKA O PRISTUPANJU IZRADI PLANA RAZVOJA OPŠTINE SURDULICA ZA PERIOD OD 2021-2031. GODINE
 • ODLUKA O IZMENI ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA OPŠTINE SURDULICA
 • ODLUKA O PRIBAVLJANJU, RASPOLAGANJU, KORIŠĆENJU I UPRAVLJANJU STVARIMA U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE SURDULICA
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA OPŠTINE SURDULICA ZA 2021. GODINU
 • KADROVSKI PLAN OPŠTINE SURDULICA ZA 2021. GODINU
 • ZAKLJUČAK O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA PREDLOG PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU JP "VODOVOD" SURDULICA
 • PROGRAM KONTROLNOG MONITORINGA NIVOA NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2021. GODINU
 • PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA ZEMLJIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2021. GODINU
 • PROGRAM PRAĆENJA KVALITETA POVRŠINSKIH I OTPADNIH VODA NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2021. GODINU
 • PROGRAM MONITORINGA STANJA NIVOA BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI NA TERITORIJI OPŠTINE SURDULICA ZA 2021. GODINU
 • ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U GRADU VRANJE
 • ODLUKA O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM NA TERITORIJI GRADA VRANJA U 2020. GODINI
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA ZA OBELEŽAVANJE "31. JANUAR - DAN GRADA VRANJA" I PREDSTOJEĆIH NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA 2021. GODINE
 • REŠENJE O IMENOVANJU ORGANIZACIONOG ODBORA MANIFESTACIJE "SVETOSAVSKA NEDELJA 2021. GODINE"

Sve propise iz ovog i prethodnih brojeva
službenih glasila
pogledajte u DEMO verziji pravne baze
Paragraf Lex